Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης, Οι Κούρδοι και τα προβλήματα των διϊστορικών αναλύσεων – Διαβάζω, 5/10/1986, σ. 53-56

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης

Οι Κούρδοι και τα προβλήματα των διϊστορικών αναλύσεων

Διαβάζω, 5/10/1986, σ. 53-56

Pages 54-55.png

Pages 56-57.png

Pages 58-58.png

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s