Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης, Ο Ελληνισμός της Καππαδοκίας και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις – Διαβάζω 176, 14/10/1987, σ. 68-72

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης

Ο Ελληνισμός της Καππαδοκίας και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Διαβάζω 176, 14/10/1987, σ. 68-72

Βιβλιοκρισία του βιβλίου της Ελένης Σ. Ζακκά – Καρατζά, Καππαδοκία – Ο Τελευταίος Ελληνισμός της Περιφέρειας Ακσεράυ – Γκέλβερι (Καρβάλης), Αθήνα, Γνώση, 1985

Pages 70-71.png

Pages 72-73.pngPages 74-75.png

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s