Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης, Η Πραγματική Ελληνοτουρκική Προσέγγιση – Διαβάζω 201, 26/10/1988, σ. 75-81

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης

Η Πραγματική Ελληνοτουρκική Προσέγγιση

Διαβάζω 201, 26/10/1988, σ. 75-81

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Ανδρέα Πολιτάκη, Πρώτο Θέμα: Η Προσέγγιση με τον Τούρκικο Λαό (Πρόλογος: Μίκη Θεοδωράκη), Αθήνα, Παπαζήσης, χ.χ.

Pages 60-61.png

Pages 62-63.png

Pages 64-65.png

Pages 66-67.png

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s