Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης, Ο Σύγχρονος Μυστικισμός και η Αρχαία Ιστορία – Διαβάζω 193, 8/6/1988, σ. 80-82

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης

Ο Σύγχρονος Μυστικισμός και η Αρχαία Ιστορία

Διαβάζω 193, 8/6/1988, σ. 80-82

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του ιδρυτή της Νέας Ακρόπολης G. A. Livraga, Θήβες. Η Χαμένη Πόλη (Μετάφραση στα ελληνικά: Γιώργος Πλάνας), Αθήνα, 1987

Pages 65-66.png

Pages 67-68.png

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s