Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης, Η Ιστορία Μυστική; – Διαβάζω 235, 21/3/1990, σ. 113-128

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης

Η Ιστορία Μυστική;

Διαβάζω 235, 21/3/1990, σ. 113-128

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Ουμπέρτο Έκο, Το Εκκρεμές του Φουκώ, Μετάφραση Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα, Γνώση, 1989, 832 σελ.

Pages 114-115.png

Pages 116-117.png

Pages 118-119.png

Pages 120-121.png

Pages 122-123.png

Pages 124-125.png

Pages 126-127.png

Pages 128-129.png

Pages 130-131.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s